header3header3
header3

Generella ordnings- och trivselregler på Eriksö Stugby & Camping


Med hänsyn till den allmänna trivseln för våra campinggäster skall det vara tyst på området mellan klockan 22.00 - 07.00.

Dock kan vi vid högtider eller andra kvällsarrengemang avvika från dessa bestämmelser. Påannonsering om avvikelser sker i förtid på våra anslagstavlor. Fartbegräsning på området: 20 km/h. Tomgångskörning skall i möjligaste mån undvikas.

Utcheckning sker samtliga dagar, dock senast klockan 11.00.

Tomten
Du som campinggäst ansvarar för den allmänna skötsel av den egna tomten. Tänk på att alltid plocka undan efter dig, även föremål som ligger utanför den angivna tomtgränsen (leksaker, bollar eller annat)... Tänk på att dessa ting kan komma att ligga i vägen för gräsklippningen.

Avfallshantering ligger i anslutning till servicehuset. Avfall som inte är avsedda för vår sortering skall köras till återvinningscentralen.

Tvätt av bil, husvagn eller husbil får av miljöskäl inte ske på området.

Var noga med att stänga av vattenposter så inget onödigt vatten går till spillo...

Gemensamma lokaler  
Visa andra gäster hänsyn och städa upp efter dig. I de gemensamma lokalerna skall inga egna tillhörigheter lämnas kvar såsom kokkärl, tvätt eller kroppsvårdsprodukter. Privata tillhörigheter som lämnats kvar eller glömts, tas tillvara av personal och återfås mot beskrivning.

Husdjur är med hänsyn till allergiker inte tillåtet i gemensamma lokaler.

Djur 
Hundägare ombedes visa hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden kopplad, och plocka upp efter din hund.

Rökning 
Rökare ombedes visa hänsyn mot övriga gäster. Tänk på att fimpar kan vara ytterst skadliga för små barn, fimpa därför i avsedda behållare som finns utplacerat på området. Givetvis är det inte tillåtet att röka i gemensamma lokaler eller i våra stugor.

Allmänt

Eriksö Stugby & Camping är en boende- och upplevelseanläggning som vänder sig till turister. Det innebär att det inte är tillåtet att använda campingen för permanentboende, eller annan typ av boende som inte kan avses som turistiskt. Vi släpper inte in kringresande arbetande sällskap på anläggningen eftersom det strider mot vår affärsplan. Företagskunder som har tecknat avtal med ledningen är undantagna.

Vi förbehåller oss rätten att kräva legitimation och enbart godkänna betal- kreditkort som enda betalningsmedel gällande boende.

Lämna tomten sådan som du själv önskar finna den!  Stöld och skadegörelse  Eriksö Stugby & Camping  frånsäger sig allt ansvar för stölder, samt skada på gäster och deras egendom. Om någon blir påkommen med att vandalisera, stjäla eller på annat sätt göra negativ inverkan på campinganläggningen förbehåller sig Eriksö Stugby & Camping camping rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst samt dennes ressällskap. I dessa fall sker även polisanmälan och naturligtvis är denna gäst och dennes ressällskap ej välkomna åter.

Regelgodkännande Eriksö Stugby & Camping förbehåller sig rätten att omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som gäller på campingområdet.

I samband med incheckning har gästen bekräftat att man godkänt ovanstående regelverk och förbundit sig att rätta sig efter densamma. Korrigeringar kan ske under säsong och anslås då på anslagstavla vid entrén.

Övrigt
Naturen behöver ditt skydd. Var aktsam!